LINC har som övergripande mål att verka för tillväxt i Landskrona och i regionen, genom entreprenörskap, nyetablering och ökad konkurrenskraft för Landskronas företag. För att på bästa möjliga sätt bidra till att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen i Landskrona, har LINC valt att bedriva följande verksamheter:

Incubator – Starta & Väx:  LINC erbjuder nystartade företag med tillväxtambitioner stöd och hjälp att växa. Företagen får möjlighet att hyra arbetsplatser, lättare finna affärsutvecklingshjälp och rådgivning samt tillgång till stöd och nätverk. Allt för att företaget skall kunna växa så snabbt som möjligt.

 Meetings – Möten & Konferens: LINC Landskrona erbjuder möjligheten till kreativa möten i centrala Landskrona, ett stenkast från stationen.

 Office Space – Arbetsplats: LINC har skapat en levande och dynamisk kontorsmiljö. De företag som väljer att etablera sig i LINC kommer att befinna sig mitt i gränsytan mellan Landskronas företagsnätverk och regionens och på så sätt få bättre förutsättningar att generera nya affärer.

 LINC kommer kontinuerligt att driva projekt och genomföra aktiviteter som syftar till att skapa tillväxt i Landskronas näringsliv.

LINC är en dynamisk och affärsdrivande miljö för företag, entreprenörer och projekt. Här erbjuds inkubatorplatser och kontorshotell. Flera av näringslivets stödaktörer finns också samlade under samma tak, såsom exempelvis Nyföretagarcentrum.

LINC disponerar en byggnad i östra delen av Landskrona, Weibullsholm. Verksamheten bedrivs i byggnadens tre plan, totalt 1500 kvm.

Verksamheten i LINC bedrevs tidigare i bolagsform under Landskrona Stad. Fr.o.m. 2017 är LINC en del av Tillväxt och Näringslivsenheten i Landskrona Stad. Därigenom kan ett ännu tätare samarbete med övriga näringslivet i Landskrona skapas.

Framtidens LINC …

… arbetar i nära samarbete med olika lokala och regionala parter och stödfunktioner

… använder och samarbetar med närliggande inkubatorer, mentorer, rådgivare och investerare

… medverkar och använder nätverk av andra entreprenörer

… odlar, förädlar och utbyter kontakter med Landskrona Stads näringsliv

Hör vad företagare tycker om att verka i Landskrona

https://www.youtube.com/user/landskronastad